Spondiloartrit hastalar›nda tümor nekroz faktörinhibitörleri ile birlikte bazalde konvansiyonel sentetikhastal›k modifiye edici anti-romatizmal ilaç kullan›m›n›nrolü olabilir mi?


AKAR S., KİRAZ S., GERÇİK Ö., ERTENLİ A. İ. , KÜÇÜKŞAHİN O., DALKILIÇ H. E. , ...More

19. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 September 2018, vol.10

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 10
  • Country: Turkey