Zayıf organik asit stresinin Saccharomyces cerevisiae da SUC2 geni ekspresyonu ve invertaz aktivitesine etkileri


Kahraman A., TÜRKEL S.

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 18 - 19 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey