The Effect of Exchange Rate Volatility on Export: The Case of Turkey (1995-2017)


Creative Commons License

Erkan R.

İstanbul İktisat Dergisi, vol.68, no.1, pp.181-220, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 68 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İstanbul İktisat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.181-220
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, the effect of exchange rate volatility on exports in Turkey as measured by conditional variable variance models is examined using an ARDL (Autoregressive Distributed Lags Model) boundary test and error correction model methods with monthly data between January 1995 and January 2017. First, the relationship of cointegration among variables was researched, using the Bound Test Approach, which was developed by Pesaran, Shin & Smith (2001). After determining that a cointegration relationship exist, the long and short-term relationships between exchange rate volatility and exports were analyzed, using the ARDL and error correction model (ECM). The findings show, that both long and short term signs of the coefficients agree with expectations and are statistically significant. In other words, while the industrial production index and imports affect exports positively in both the long and short terms, the true effective exchange rate index and exchange rate volatility are negatively affected in both the long and short terms.

Bu çalışmada Türkiye’de koşullu değişen varyans modelleriyle ölçülen döviz kuru volatilitesinin ihracat üzerine etkisi, 1995:01 ile 2017:01 dönemi arasında aylık veriler kullanılarak ARDL (Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli) sınır testi ve hata düzeltme modeli (ECM) yöntemleriyle incelenmiştir. Öncelikle Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımıyla değişkenler arasında eşbütünleşme (koentegrasyon) ilişkisi araştırılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisi olduğunun belirlenmesinin ardından ARDL ve hata düzeltme modeli kullanılarak döviz kuru volatilitesi ile ihracat arasında uzun ve kısa dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, hem uzun hem de kısa dönem katsayılarının işaretleri beklentilerle uyumlu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, dış geliri temsil eden sanayi üretim endeksi ve ithalat, hem uzun hem de kısa dönemde ihracatı pozitif etkiler iken reel efektif döviz kuru endeksi ve döviz kuru volatilitesi ise hem uzun hem de kısa dönemde negatif etkilemektedir.