Kırsal alanda yaşayan kız çocuklarının menarş yaşları ve menarşa yönelik emosyonel tepkilerinin saptanması


Tortumluoğlu G., Özyazıcıoğlu N., Güdücü Tüfekci F., Sezgin S.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, 2004 (Peer-Reviewed Journal)