Esmâ i Hüsnâ da Tevkîfîlik Kıyâsîlik Problemi Fahreddîn er Râzî Örneği


Creative Commons License

Koloğlu O. Ş.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.231-251, 2004 (Peer-Reviewed Journal)