Farklı Nişasta Seviyelerine Sahip Rasyonların Sağmal İneklerde Reprodüktif Parametreler Süt Verimi ve Bileşenleri ile Laminitis İnsidansı Üzerine Etkisi


GENÇOĞLU H. , Yılmazbaş Mecitoğlu G., Keskin A. , ÇETİN İ. , KARA Ç. , ORMAN A. , ...More

VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 September 2013, pp.78-81

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.78-81