Sağlık Yöneticilerinin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri: Kamu Hastanesi Örneği


ÖZKAN Ş., ÇATAR R. Ö., GÖÇMEN H., GEMLİK H. N.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.235-244, 2021 (Peer-Reviewed Journal)