Sultan III. Murad Dönemi Osmanlı Şark Seferleri’ni İhtiva Eden İki Manzum Tarih: Âsafî’nin Şecâat-nâme’si ve Harîmî’nin Gonca-i Bâğ-i Murâd’ı


EROĞLU S.

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (IJHAR), no.3, pp.53-64, 2020 (Peer-Reviewed Journal)