Kıngır, S. ve Demirbağ, M. (2012, Haziran). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme projesi kapsamında uygulanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin öğretmen görüşleri.


KINGIR S., DEMİRBAĞ M.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK) sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye., Turkey, 27 - 30 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey