KISMİ ESNEK SİLECEK MEKANİZMASININ DİNAMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ


Özel M. A., Telli Çetin S., Kopmaz O.

OTEKON 2021, Bursa, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Rijit uzuvlu mekanizmalar yerine eşlenikleri olan esnek mekanizmalar tercih edildiğinde, mekanizmalarda uzuv ve mafsal sayısının azaltılması neticesinde mekanizmanın ağırlığı, uzuvların montaj süreleri, mafsallardaki titreşimler ve sürtünmelerin azaltılması mümkün hale gelmektedir. Bu avantajlarının yanında esnek bağlantıların şekil değiştirme dirençlerinin sisteme etki etmesi nedeniyle, mekanizmanın dinamik performansında değişiklikler olmaktadır.  Çalışma kapsamında, çift sileceğe sahip araç ön cam silecek mekanizmasının kısmi esnek bağlantılı eşleniğinin dinamik performansı incelenmiştir. Esnek mekanizmanın modellenmesinde, eşlenik rijit cisim modeli ve ayrık model kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, kısmi esnek mekanizmanın tahrik motorunun güç ihtiyacı yaklaşık %7 oranında artmıştır. Mafsallardaki reaksiyon kuvvetlerinin ise 2.5 kat arttığı görülmüştür. Bunun yanında, eşlenik rijit cisim modeli sonucu ile ayrık model sonucu arasında yaklaşık %16 değerinde fark oluşmuştur. Bu hatanın temel sebebi, eşlenik rijit cisim modelinde esnek bağlantıların doğrusal burulma yayları ile temsil edilmiş olması ve uzama rijitliğinin modellenmemesinden kaynaklı olduğu görülmüştür.