Yabancı Dil Öğretiminde Çevre İçerikli Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Çevre Bilinci Gelişimine Katkısı


Creative Commons License

Alyaz Y., Doğan M., Gürsoy E., Dinçer F., Atak Damar E., Salı P., ...More

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen bu projede çevre, doğa ve evren konulu belgesel filmler yabancı dil öğretimi amaçlı ders materyaline dönüştürülecek, öğrencilerle ders içi ve ders

dışı etkinlikler yapılacak ve belgesel materyalinin öğrencilerin dil yetileri ve değer eğitimi (çevre eğitimi) gelişimine katkısı değerlendirilecektir. Çevre, doğa ve evren belgesellerinin yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) öğretim materyali

olarak düzenlenerek kullanılmasıyla öğretmen adayı öğrencilerin dilsel ve mesleki (değer eğitimi) gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiği bu proje materyal geliştirme, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşamadan

oluşmaktadır ve 24 ayda tamamlanması öngörülmektedir.

Birinci aşamada çevre, doğa ve evren konulu 9 belgesel film dil, içerik ve biçim (estetik) gibi ölçütlere göre değerlendirilecek ve dilsel içerikleri ayrıntılı biçimde incelenecektir. İncelenen belgesellerin türe özel dil değişkesi dilbilimsel

açıdan analiz edilecek ve yabancı diller eğitimi bölümü öğrencilerinin dilsel gelişimine katkıda bulunması olası özellikleri belirlenerek her üç dilde de var olan bir belgesel filmin (60-90 dakika) transkripti çıkarılacak, İngilizce, Almanca ve

Fransızca için ayrı ayrı olmak üzere izleme-anlama, okuma-anlama, etkileşimsel-üretimsel konuşma/yazma, sözcük dağarcığı ve dilbilgisi yetilerine yönelik alıştırma vb. dilsel uygulama etkinlikleri içeren ders materyalleri (kitap/e-kitap)

üretilecektir. Kitaplar her üç dil için A2, B1, B2 ve C2 gibi 2 farklı seviyede hazırlanacaktır.

İkinci aşamada, söz konusu dilsel yetilere yönelik etkinlikleri içeren kitap/e-kitap niteliğindeki bu materyaller derslerde bu yetilerin geliştirilmesine yönelik olarak filmle birlikte kullanılarak İngiliz, Fransız ve Alman dili eğitimi anabilim

dallarında sınıf içi etkinlikler olarak ve yazılı/sözlü dilsel etkinlikler biçiminde uygulanacaktır. Öğrencilerin benzer konulu başka belgesel filmleri de ders dışı etkinlik olarak izlemeleri sağlanacaktır.

Üçüncü aşamada ise derslerde yapılan uygulamaların öğrencilerin dilsel ve mesleki (çevre değer eğitimi) gelişimlerine katkısının belirlenmesine yönelik ölçme ve değerlendirme ve sonuçların yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacaktır