BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASININ DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI VE DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ:YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Ercan C., İşseveroğlu G.

IV. ULUSLARARAS I STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRES İ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, vol.3, pp.316-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.316-323

Abstract

2000’li yılların başında ABD’de yaşanan Enron ve Worldcom gibi muhasebe skandallarının ardından önce ABD ve daha sonra Avrupa ülkelerinde yatırımcıları korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de bağımsız denetimde zorunlu rotasyon uygulamasıdır. Rotasyon uygulaması, denetçi bağımsızlığını ve denetim kalitesini arttırmak için getirilen bir mekanizmadır. Bağımsız denetimde rotasyon, bazı ülkelerde denetim firması düzeyinde uygulanırken, bazı ülkelerde sorumlu ortak baş denetçi düzeyinde uygulanmaktadır. Zorunlu rotasyon uygulamalarının etkileri farklı ülkelerde yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada amaç, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Yeminli Mali Müşavirler (YMM) üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca zorunlu rotasyon uygulamasının denetim firması düzeyinde olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.