BİR LUPUS NEFRİTLİ VAKADA İNFLUENZA PNÖMÖNİSİ SONRASI GELİŞEN TROMBOSİTOPENİ VE POSTERİOR REVERSİBL LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU PRES


Gul C. B., ORUÇ A., YILDIZ A., Aktaş N., GÜLLÜLÜ M.

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes