Obezite ve Obeziteye Bağlı Alkolsüz Yağlı Karaciğer Hastalığında LncRNA Ağı-Pilot Çalışma


Şenol K., Aksoy S., Tekin Ç., Mutlu M., Aksoy F., Ferhatoğlu M. F., ...More

OLGULARDA İNFLAMASYON MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 2021, Sakarya, Turkey, 10 - 12 September 2021, pp.16-19

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-19
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Çoğu kişi tarafından 21. yüzyıl salgını olarak kabul edilen obezite, genellikle kronik, sistemik inflamasyonun eşlik ettiği aşırı yağ dokusu birikimi (adiposit) ile birlikte, orantısız vücut ağırlığı olarak tanımlanmaktadır (1). Obezite, birçok organın fenotipini etkileyen kronik düşük dereceli inflamasyona neden olarak başta NonAlkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) gibi çeşitli kronik inflamatuar bozuklukların gelişiminde ve ilerlemesinde rol oynamaktadır (2). Son zamanlarda hastalıkların moleküler mekanizmalarının aydınlatılmasında epigenetik mekanizmalarda yer alan değişikliklerin çalışılması önem kazanmıştır (3). Epigenetik DNA dizisinde herhangi bir değişiklik oluşturmadan gen ekspresyon seviyesinin düzenlenmesini sağlayan mekanizmalardır (3,4). Epigenetik mekanizmalar DNA ya da RNA temelli olarak 2 guruba ayrılmaktadır. RNA temelli epigenetik düzenlemelerde ele alınan en önemli iki fonksiyonel RNA grubu mikroRNA (miRNA) ve kodlama yapmayan uzun RNA (Long non-coding RNA; LncRNA) molekülleridir (3). LncRNA’lar, 200 nükleotitten daha uzun olan ve protein kodlama potansiyeline sahip olmayan bir transkript grubudur. LncRNA’lar genellikle nükleusta gen transkripsiyonunu ve mRNA olgunlaşmasını modüle etmekte iken sitoplazmada ise RNA stabilitesini ve mikroRNA aktivasyonunu etkilemektedirler. LncRNA’lar transkripsiyon öncesi ve sonrası süreçlerde gen düzenlemesine aracılık ederek inflamatuar sinyal yollarının anahtar düzenleyicileri olarak görev almaktadırlar (5). LncRNA’lar hücre ve dokuya özgü farklı ekspresyon seviyeleri ile tanı, takip ve terapötik müdahale için kullanılabilecek potansiyal hedef molekülerdir. Mevcut çalışmada sleeve gastrektomi uygulanan hastalarda, uygulanan cerrahi işlemin ve bireye uygulanan diyetin LncRNA ekspresyon seviyelerine olası etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.