S-β Talasemi Tanılı Olguda İntrakranial Ekstramedüller Hematopoez


SEZGİN EVİM M. , Oral O., GÜLER S. , BAYTAN B., MERAL GÜNEŞ A.

11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 15 - 18 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey