Farklı Etyolojileri Olan Glomeruler Hastalıklarda Serum Spondin2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Kahvecioğlu S., ERSOY A., AYAR Y., Güçlü M., Gul C. B., Üstündağ Y., ...More

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes