Frequency Selective Surface Design And Analysis In C-Band


Creative Commons License

BARIŞ ALTAY Y., Yalçın U.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.597-612, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Frequency selective surfaces (FSS) are periodic structures that allow electromagnetic waves incident on the surface to transmit, reflect or absorb in a specified frequency range. In the study, three different geometric shapes of FSY were designed. The effect of changing the parameters used on the s parameters, resonance frequency, bandwidth and maximum absorption value by performing optimization studies on the unit cells withoutIn the C-band (4 GHz-8 GHz), a new ultra-wideband (UGB) FSY was obtained by combining two structures designed to increase the bandwidth at -10 dB gain. disturbing the basic transmission characteristics of the designed structures has been studied. The resulting new UGB FSM aims to reduce the radar cross-sectional area (RCSA). Simulation and analysis of the design were carried out with CST Studio Suite 3D program.
Belirlenen frekans aralığında yüzeye gelen elektromanyetik dalgaların iletim, yansıma veya soğurma özelliği göstermesini sağlayan periyodik yapılara frekans seçici yüzeyler (FSY) denir. Çalışmada üç farklı geometrik şekle sahip FSY tasarlanmıştır. Tasarlanan yapıların temel iletim karakteristiğini bozmadan, birim hücreleri üzerinde optimizasyon çalışmaları yaparak, kullanılan parametrelerin değiştirilmesinin, s parametreleri, rezonans frekansı, bant genişliği ve maksimum soğurma değerine etkisi incelenmiştir. Cbandında (4 GHz–8 GHz) gerçekleştirilen çalışmalarda -10 dB kazanç değerinde bant genişliğini arttırabilmek için tasarlanan iki yapının üst üste birleştirilmesiyle yeni bir ultra geniş bantlı (UGB) FSY elde edilmiştir. Elde edilen yeni UGB FSY ile radar kesit alanının (RKA) azaltılması amaçlanmıştır. Tasarıma ait benzetim ve analizler CST Studio Suite 3D programı ile gerçekleştirilmiştir.