Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Kalp Tipi Yağ Asit Bağlayıcı Protein in H Fabp Kardiyak Hasarı Erken Tanımadaki Yeri


Ahun E., KÖKSAL Ö., ARMAĞAN E., Yıldırım H., ÖZDEMİR F., AYDIN Ş., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.39, 2013 (Peer-Reviewed Journal)