ASSESSMENT OF RECEIVABLES THAT BECOME DOUBTFUL DUE TO COVID-19 IN TERMS OF TAX LEGISLATION


ALTIN M., SAĞER D. M.

Vergi Raporu, vol.0, no.252, pp.114-121, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 252
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Page Numbers: pp.114-121
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

A series of measures have been taken to reduce the adverse effects of Covid-19 (Koronavirus-19) epidemic disease which emerged from the city of Wuhan in the People’s Republic of China. One of those measures was the revision of the first article in provisional which amended a change in parts of the law numbered 7226; the cease of requests for enforcement/bankruptcy and similar proceedings until 30/04/2020 which later was extended until June 15, 2020, under President’s orders. Due to the cessation of the proceedings of lawsuits and enforcement proceedings, the problematic has arisen whether the law can benefit from this provision or not. In this study, the effects of receivables which became doubtful due to Covid-19 in terms of advance tax were evaluated.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentindeortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19(Koronavirus-19) salgın hastalığının olumsuzetkilerinin azaltılması amacıyla bir dizi önlemleralınmıştır. Bunlardan bazıları; 7226 Sayılı BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanununGecici 1’inci maddesinde düzenlenen; icra takibibaşlatma, dava açma vb. diğer bazı işlemlereait süreler 30/04/2020 tarihine kadar durdurulması ve daha sonra Cumhurbaşkanı kararı ile15/06/2020 tarihine kadar uzatılmasıdır. Dava veicra işlemlerinin durması sebebiyle işletmeler tarafından, geçiçi vergi beyanının tespitinde şüphelialacak karşılığının ayrılıp/ayrılamayacağı sorunsalı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 nedeniyle şüpheli hale gelen alacakların geçici vergiaçısından etkileri değerlendirilmiştir.