Aspergillus türlerinde Konvansiyonel tanı mikroskobi ve kültür ( davetli Konuşmacı)


AKÇAĞLAR S.

3. Ulusal mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji sempozyumu:Aspergillus türleri ve oluşturdukları hastalıklar, Bursa, Turkey, 15 - 18 June 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey