Yapısal Eşitlik Modellemsi ile Öz Yeterlilik, Kişilik Tipleri ve Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


AYDEMİR M. , BAYRAM N.

18. Ulusalararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text