ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN FAALİYET SONUÇLARINA VE PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI


Creative Commons License

İşseveroğlu G. , Gücenme Gençoğlu Ü.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.32, no.3, pp.881-896, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
  • Page Numbers: pp.881-896

Abstract

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin temeli, üretim sürecinde yeni teknolojilerin kullanılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle işletmeler, yeni ürün ve üretim süreçlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak için, araştırma-geliştirme harcamaları yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme harcamaları, işletmelerin verimliliği, maliyetleri, karlılıkları ve piyasa değeri üzerinde etkili olduğundan stratejik karar niteliği taşımaktadır.

Çalışmada araştırma geliştirme yatırımları ile faaliyet sonuçları ve piyasa değeri arasındaki ilişki panel veri teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz için Eviews paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, modelde kullanılacak olan serilerin “birim kök testleri” yapılmıştır. Bu serilerin durağan olup olmadığı incelenmiş ve serilerin durağan olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Hausman testi sabit etki ve rassal etkili regresyon modelleri elde edilmiştir. Hausman testi ile regresyon modeli oluşturulurken en yüksek açıklama gücüne sahip model sabit etkiler modeli olarak tespit edilmiştir. Elde edilen istatistiki sonuçlar doğrultusunda modelin  83 açıklama gücünün bulunduğu ve dönem net karı üzerinde Ar-Ge harcamalarının etkili bir enstrüman olduğunu söylemek mümkündür.