MikroRNA-106a\u2019nın yüksek ekspresyonu kolorektal kanserlerde mikrosatellit instablite durumu ile ilişkilidir


AKSOY S., TUNCA B., YILMAZLAR A. T., ÖZTÜRK E., AKSOY F., IŞIK Ö., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.225-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier