DİRENÇLİ KENT TASARIMINDA KATILIMCILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE’DE BELEDİYELER VE STK’LAR ARASINDAKİ PAYDAŞLIK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ


EROĞLU E., AYDEMİR DEV M. , TAŞ S.

6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 25 - 27 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text