The clinical characteristics of children with neuroblastoma


Creative Commons License

Sevinir B. B. , Demirkaya M., Güler S. , Hekim H., Akaltun F.

Güncel Pediatri, vol.11, no.1, pp.6-12, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Güncel Pediatri
  • Page Numbers: pp.6-12

Abstract

ÖZET Gi rifl: Bu çalışmanın amacı nöroblastomlu (NBL) çocuklarda tanısal özelliklerin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, başvuru yakınmaları ve süreleri, tümör yerleşimi ve evre belirlendi. Hemogram, laktat dehidrogenaz (LDH) ve VMA sonuçları kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: NBL’lu 115 hastanın ortalama yaşı 2,57±2,49 yıl (sınırlar 0-12) olup %32’si bir yaşından, %89’u ise beş yaşından küçüktü. Hastaların %74,8’inde abdominal (%66’sı adrenal, %8,8’i adrenal dışı), %12’sinde paraspinal, %7’sinde mediastinal ve %3,5’inde pelvik kitle saptandı. Olguların %30,4’ünde evre 1 ve 2, %13’ünde evre 3, %46,1’inde evre 4 ve %10,4’ünde evre 4S hastalık belirlendi. Olguların %11’i klinik özellikler, sitolojik bulgular ve VMA ölçümü ile tanı aldı. VMA yüksekliği %83 oranında idi. Ortanca yakınma süresi 6,5 hafta olarak bulundu. En sık gözlenen yakınmalar solukluk, karın şişliği, karın ağrısı ve kemik ağrısı idi. Sonuç: NBL küçük çocukların tümörüdür. Primer yerleşime ve yaygınlığa göre klinik bulgular değişmektedir. Anemi, karın ağrısı ve kemik ağrıları uyarıcı bulgulardır. (Gün cel Pe di at ri 2013; 11: 6-12)