Araç Rotalama Problemleri Bir Dağıtım Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı


EMEL A. G. , TAŞKIN Ç.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)