Teriparatid İle Tedavi Edilen Dirençli Bir Hipokalsemi Vakası


AYDEMİR E. , ERSOY C., ÖZ GÜL Ö. , CANDER S. , AYDOĞAN ÜNSAL Y., ATEŞ C. , ...More

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 5 - 07 March 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text