XVI Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi Mevlana Muslihuddin Efendi ve Mirası


Maydaer S.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.117-155, 2011 (Peer-Reviewed Journal)