Hipertrofik Kardiyomiyopatilili Kedilerin Acvım Kalsifikasyonuna Göre Popülasyon Özelliklerinin RetrospektifOlarak Değerlendirilmesi (2016 – 2021 yılları)


Creative Commons License

Gürel N., Kocatürk M. , Yılmaz Z.

15 . Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi 15th International Continuing Education Congress Turkish Small Animal Veterinary Association, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2021, pp.259-260

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-260

Abstract

Giriş: Hipertrofik kardiyomiyopatinin (HCM) en önemli komplikasyonları; konjestif kalp yetmezliği ve arteriyel

tromboembolizmdir (ATE). Kedilerde HCM, Amerikan Veteriner İç Hastalıkları Koleji (ACVIM) bildirgesi ile şiddetine

göre sınıflandırılmış; ancak, bu sınıflandırmanın komplikasyonlarla olan ilgisi yeterince ortaya konamamıştır.

Bu çalışmada kedilerin HCM şiddetine göre popülasyon özelliklerinin belirlenmesi ve klinik komplikasyon düzeylerinin

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2016–2021 yılları arasında Hayvan Hastanesine (Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Bursa) getirilen, >1 yaş, her iki cinsiyetten klinik olarak sağlıklı kediler ile kalp yetmezliği bulguları gösteren

toplam 168 kedi retrospektif değerlendirildi. ACVIM’e göre 60 kedinin HCM tanımlaması ve gruplandırılması

sağlandı. HCM tanımlamasında interventriküler septum (IVS) ve/veya sol ventriküler duvar (LVFW) diyastol

çaplarının >0.6 cm ve sol atrium/aorta (LA/Ao) oranının >1.5 olması öncelikli kriter kabul edildi. Sistemik ve/veya

lokal sağlık sorunu olanlar çalışma kapsamı dışında tutuldu.

Bulgular: HCM prevalansı %37.7 olarak belirlendi. Erkeklerde HCM oranı (P<0.01; %85) ve canlı ağırlık daha

yüksekti (P<0.01). HCM’li kedilerin 34’ünde obstruksiyon (HOCM, %76.5) belirlendi; bunların büyük kısmı C ve

D gruplarında idi (%57.9). C ve D grubu LVFW ve IVS çapları A grubuna göre daha yüksekti. Fraksiyonel kısalma

(%FS) değeri C ve D gruplarında düşük (P<0.05), LA sağ parasternal kısa eksen (RPSA) çapı ve LA/Ao-RPSA oranı

B2, C ve D gruplarında sağlıklı gruba göre daha büyüktü (P<0.001). LA uzun eksen çapları D grubunda diğerlerine

göre daha büyüktü (P<0.05). Perikardial ve/veya pleural efüzyon yalnız C (3/23) ve D (7/12) gruplarında gözlendi.

ATE sonucu HCM’li kedilerin %28,5’i (C grubu 6/23; %26,0; D grubu 4/12; %33,3) hayatını kaybetti.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma sonuçları; kalp hastalığı şikayetleri ile kliniğe sunulan olgularda ve sub-klinik kedilerde

HCM prevalansının yüksek olduğunu göstermiştir. LA çapının HCM şiddetinin ortaya konması ve komplikasyon

(KKY ve ATE) riskinin belirlenmesinde klinisyen veteriner hekimlere yol gösterebileceği değerlendirilmiştir.

Erkek cinsiyet, büyük LA ve düşük FS değerinin, ATE komplikasyonu ile ilişkili olduğu görülmüştür.