İslam İktisat Düşüncesinin Gelişim Sürecinde Fıkıh İlminin Yeri


KUMAŞ M. S., ARTUÇ G.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.10, no.22, pp.109-133, 2019 (Peer-Reviewed Journal)