Normoksik ve iskemik koşullarda inkübe edilen sıçan kortikal dilimlerinin TTC ile boyanması: İnkübasyon koşullarının boyanma üzerine etkisi


BÜYÜKUYSAL R. L. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: October 2016