İznik Göl Suyu İle Sulanan ve Sulanmayan Tarım Topraklarının Bazı Fiziksel Kimyasal Özellikleri İle Mikrobiyel Sayı ve Aktivite Farklılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Katkat A. V.(Executive), Turan M. A.

TUBITAK Project, 1999 - 2001

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 1999
  • End Date: August 2001