MikroRNA ile Zenginleştirilmiş Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Ilaç Yüklü Eksozomların Tamoksifen Dirençli MCF7-Tam1 Hücrelerindeki Etkinliğinin Floresan Yöntemler ile İncelenmesi


Creative Commons License

Çeçener G., Tezcan Ünlü H.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2022
  • End Date: April 2023