Pandemi Sürecinde Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (1919B012003873)


Özkan Ş., Çakır M.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2022