Medulloblastomalarda tümör alt gruplarını moleküler düzeyde belirleyerek, Grup 3 ve Grup 4 tümörlerinde etkili olabilecek sinyal yolaklarının ve LncRNA' ların belirlenmesi


TAŞKAPILIOĞLU M. Ö. (Executive), TUNCA B., TOLUNAY Ş., AKSOY S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: January 2022