Mezar ve Mezar Yapıları Işığında Asia Eyaletinin Romanizasyon Süreci


Mert İ. H. (Executive) , Kuru B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: May 2024

Project Abstract

Proje kapsamında yazılacak olan Doktora Tez çalışmasının konusunu, Romanizasyon politikasının Asia Eyaleti sınırları içerisindeki kentlerde bulunan mezar ve mezar yapılarına olan etkilerinin incelenmesini oluşturmaktadır.
Bilim camiasında oldukça popüler bir konu olan Romanizasyon kavramı, daha çok epigrafik veriler ile incelenmiş; bu politikanın arkeolojik veri olarak tanımladığımız maddi kültür üzerine olan etkisi ise daha az araştırılmıştır. Bu tez çalışmasında bahsi geçen politikanın maddi kültür üzerindeki etkisi, mezar ve mezar yapıları özelinde araştırılacaktır. Romanizasyon sürecinin arkeolojik veri üzerindeki etkisinin mezar ve mezar yapıları özelinde araştırılmasının ana sebebi ise; mezar ve mezar yapılarının ait oldukları dönemin ve kültürün sosyal (özellikle de cemiyet hiyerarşisi), kültürel, siyasi, dini ve ekonomik yapılarının tümü hakkında bilgi veren maddi kültür varlıkları olmasıdır.
Tez çalışmasının coğrafik ve tarihsel kapsamı, Asia Eyaleti’nin Augustus Dönemi sınırları olarak belirlenmiştir. Bunun nedenleri, Roma’nın Anadolu’da kurduğu ilk eyalet olması ve Asia Eyaleti içerisinde Troas, Aeolia, İonia ve Karia gibi köklü bir geçmişe sahip çeşitli kültürlerin görüldüğü farklı bölgelerin/toplulukların bulunmasıdır. Böylece, Romanizasyon sürecinin aynı eyalet içerisindeki farklı bölgelerde hatta kentlerde nasıl gerçekleştiği ve farklı kültürlerin bu sürecin etkilerine nasıl tepkiler verdiği ortaya konabilecektir.

Yukarıda sayılan amaçlarla, araştırma sorularına yanıt bulabilmek için Arazi / Saha Çalışmaları ile Ofis ve Kütüphane çalışmalarından oluşan; birbiri ile paralel şekilde uygulanacak iki aşamalı bir yöntem belirlenmiştir.
Tez çalışmasının ana omurgasını oluşturacak olan katalog çalışması için eyalet sınırları içerisindeki kentlerin mezar ve mezar yapıları ile ilgili öncelikle ön literatür araştırması yapılacaktır. Bu araştırmalar neticesinde tez kapsamında değerlendirilmesi planlanan mezar ve mezar yapılarının bulunduğu kentler ziyaret edilerek, yerinde gözlemler/incelemeler yapılacaktır.