Kirazda pestisit kalıntı risklerinin belirlenmesi, azaltılması ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar


KUMRAL N. A. (Executive), AKSOY A., GÜMÜL B., HAZARHUN G., KOLCU A., ERTAŞ S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2024

Project Abstract

Kiraz tarımsal ihracatımızın lokomotif ürünlerindendir. Taze tüketime yönelik bu gıdanın ihracatında en önemli

sorunların başında pestisit ve hormon kalıntıları gelmektedir. Projede, kirazdaki doğal olmayan tüm kalıntıların

analiz edilebileceği laboratuvar prosedürlerinin oluşturulması, bu metotların uluslararası akreditasyonun alınması

ve sezon boyunca sahadan alınacak yüksek sayıda numene ile örneklerde kirlilik oranlarının belirlenmesi

amaçlanmıştır. Ayrıca, bu sürvey çalışmaları ile belirlenen kalıntı miktarları dikkate alınarak EFSA’nın önerdiği

metot kullanılarak ArfD (Akut toksisite referans değeri)’nin hesaplanması diğer bir proje amacımızdır. Son

olarak, proje kapsamında farklı kimyasallar kullanılarak paketleme öncesi mevcut pestisitlerin giderilmesi

yönünde deneysel araştırmalar yürütülecektir. Elde edilen sonuçlar ışığında, kiraz üreticilerine kalıntı riski olan

kimyasal maddeleri kullanmamaları veya doğru kullanım metotları yönünde eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

ve ürünlerin bahçeden sofraya izlenebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje sayesinde kiraz

üretiminde kalıntı risklerinin düşürülmesi, daha fazla ve kaliteli pazara arz edilmesi ve akademik yayınların

üretilmesi sağlanacaktır.