Uzun Kodlama Yapmayan RNA’xxların Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Prostat Kanseri Hastalarında Biyokimyasal Rekürresensi Öngörmedeki Rollerinin Retrospektif Araştırılması


Kaygısız O. (Executive), Egeli Ü., Çeçener G., Aytaç Vuruşkan B., Eryılmaz I. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: January 2022