Farklı Kireç Dozları ve Tuz Konsantrasyonlarında Artan Miktarlarda Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Hümik Maddelerin Mısır ve Buğday Bitkilerinin Gelişimi ve Kimi Besin Elementleri İçeriği Üzerine Etkisi


Katkat A. V.(Executive), Çelik H., Aşık B. B., Turan M. A.

TUBITAK Project, 2003 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2003
  • End Date: August 2006