Hibrid Konum Kontrol Sistemleri


Özel M. A. (Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: July 2022

Project Abstract

İş fikrinin temeli, fabrikalarda üretim personelinin çalıştıkları istasyonlara yerleştirilen donanım birimi, kamera ve yazılım üçlü sisteminin birlikte

çalışmasıyla yapılan hassas konum tespitine dayanmaktadır. Personelin üretim esnasında yaptıkları hataları gerçek zamanlı tespit ederek, ses ışık

ve titreşim gibi uyarıcılarla uyarılması sağlanmaktadır. Sistem, bir ürünün üretimindeki insan kaynaklı hataların önüne geçerek üretim verimini,

kalitesini ve nitelikli iş gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. PLC ya da kontrolcüler ile haberleşerek pokayoke denetimi yapmasını ve toplanan

verilerin işlenip raporlanarak üretim performansının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.