Domates Pas Akarı (Aculops lycopersici Massee) ve Avcısı Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) Üzerine Karşılaştırmalı Toksikolojik Çalışma


Kumral N. A. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: July 2018

Project Abstract

Bu projenin ana materyallerinden biri olan, Domates pas akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)] ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da domatesin çok önemli bir zararlısıdır. Domates pas akarı, domates üzerinde öncelikli olarak alt yapraklarda bitki besin elementi eksikliğine benzer belirtiler göstermekte ve gövdede paslı belirtiler oluşturmaktadır. İleri aşamada yapraklar solar, kahverengileşir ve bitki tamamen kurur. Zararlının bölgelere ve iklim koşularına bağlı olarak çıkış yapmakla birlikte ülkemizde genellikle popülasyonlarının en yüksek olduğu dönem tarla koşullarında Temmuz ve Eylül ayları arasındadır. Bursa ilinde ağustos ayı içinde hasat başlamakta ve Ekim ayına kadar sürekli devam etmektedir. Bu nedenle üretici araziye girememekte ve üründe kalıntı bırakmamak için ilaçlama yapmamaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise ısıtılan seralarda hemen hemen her dönem üretim yapılmakta ve hasat periyodik olarak devam etmektedir. Bu durumda da ilaçlama ile hasat süresi kısa olan pestisitlerin ve hatta bitkisel ve biyolojik etken maddeli ilaçların tercih edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle gerek tarla koşullarında gerekse örtüaltı domates yetiştiriciliğinde mevcut doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin arttırılması çok önemli bir stratejidir. Domates pas akarlarının ilk çıkış yaptığı dönemlerde zararlının etkili doğal düşmanı olan Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’nin salınması veya popülasyonunun korunması için pas akarı için önerilen insektisit ve akarisitlerin bu avcı akara olan yan etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde domates pas akarına karşı tek akarisit ruhsatlıdır. Ruhsatlı olan bu ilaç ise A. swirskii’nin bir ticari ırkına çok zehirlidir. Bu zararlıya karşı daha fazla akarisit veya akarisit-insektisitin etkinliğinin belirlenmesi ve aynı zamanda etkin doğal düşmanı olan A. swirskii’ye olan yan etkilerinin belirlenmesi de çok güncel ve değerli bir çalışmadır.

 

Bu projenin ilk amacı, son yıllarda gerek sanayi tipi domates üretiminde gerekse örtüaltı sofralık domates yetiştiriciliğinde önemli ürün kayıplarına neden olan, Domates pas akarının dişi bireylerinin sentetik, mineral, bitkisel ve biyolojik kökenli 16 adet akarisit/akarisit-insektisit özellikte etken maddeye olan duyarlılığını laboratuar koşullarında belirlemektir. Bu amaçla, her etken maddenin domates pas akarı için LD50 ve LD90 değerleri kuru kalıntı biyoassay sonuçlarından yararlanılarak Probit analizi yöntemi ile hesaplanacaktır. Bu projenin diğer bir amacı ise domates pas akarına denenen her etken maddenin LD99 değeri A. swirskii’nin en hassas dönemi olan larva dönemine karşı denenecek ve yan etki düzeyi IOBC’nin önerdiği metoda göre sınıflandırılacaktır. Ayrıca, bu ilaçların bu phytoseiidin üremesi üzerine olan sublethal etkisi de yine LD99 değeri kullanılarak dişi üzerinde denenerek belirlenecektir. Bu laboratuar çalışmaları sonucunda domates pas akarına en uygun akarisit/akarisit-insektisitler belirlenirken aynı zamanda karşılaştırmalı olarak A. swirskii’ye de en güvenli olanları ortaya konulacaktır. Elde edilen sonuçlar dünyanın her bölgesinde pratik anlamda değerlendirilebilecek ve önemli uluslararası kongre sunulup ve dergilerde yayınlanabilecektir.