Kanatlı İnfeksiyöz Bronşitis Virus IBV İzolatlarının S1 Genindeki Aşırı Değişken Bölgenin Dizi Analizine Dayalı Tiplendirilmesi


KAHYA DEMİRBİLEK S., TEMELLİ S.

TUBITAK Project, 2010 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: January 2014