Plak osteosentezinde kompresyon vidalarının kırık hattına uzaklıklarının ve farklı vida türlerinin değişik kombinasyonda kullanımının kırık hattında meydana gelen kompresyon kuvvetleri üzerindeki etkisinin in vitro hayvan modelinde incelenmesi


SARISÖZEN M. B. (Executive), ERMUTLU C., UĞUZ A., DURAK K., ÖNDER C., ÇAKIR M. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2021
  • End Date: April 2023