İndiferansiye ve non keratinize skuamöz hücreli nazofarenks kanserinde Dosetaksel Sisplatin neoadjuvan tedavisi sonrası kemoradyoterapi uygulamasının etkinliğinin değerlendirildiği Faz IV klinik çalışma Çok merkezli çalışma Proje Yürütücüsü Ö Uzel Radyasyon Onkolojisi AD İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Uludağ Üniversitesi adına Sorumlu Araştırmacı


Creative Commons License

Sarıhan S. (Executive)

TUBITAK Project, 2004 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: December 2007