Domates Pas Akarı Aculops lycopersici (Massee), (Acarina: Eriophyidae)’ye Karşı Kullanılma Potansiyeli Olan Farklı Phytoseiid Türlerinin Etkinliğine Domates Çeşit Farklılıklarının Etkisi


Akbudak N., Kumral N. A. (Executive), Gençer N. S.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: February 2023