Kesikli ve Sürekli Mikrodalga Enerjisi Sağlayan Bir Kurutma Fırınında Mikrodalga-Konveksiyon, Mikrodalga-Vakum ve Mikrodalga-İnfrared Kombinasyonları Kullanılarak Kurutulan Armut ve Şeftali Meyvelerinin Kurutma Kinetikleri ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi


Taşkın O., İzli N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: June 2019