Işıklar (Trabzon-Maçka) Potansiyel Heyelan Alanının Bütünleşik Çok Boyutlu Jeofiziksel Anatomisi


ŞENKAYA M. (Executive), Karslı H., BABACAN A. E.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: June 2020