Genç yaşta gelişen kolorektal tümörlerde MSI durumunun KRAS ve BRAF mutasyonlarının ve MLH1 geni promotör metilasyonunun gen ekspresyon profilleri ile birlikte değerlendirilmesi


Aksoy S., Yılmazlar A. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: July 2012