Atipik Teratoid Rabdoid Tümörde Uzun Kodlanmayan RNAların Polikomb Baskılayıcı Kompleks 2 Üzerindeki Düzenleyici Etkilerinin InVitro ve Retrospektif Olarak Araştırılması


OCAK P. (Executive), TUNCA B., TEKİN Ç., ERÇELİK M., BEKAR A., AKSOY S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2023
  • End Date: Continues