ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİNDE HAVUÇ TARIMI YAPILAN TOPRAKLAR ile HAVUÇ BİTKİSİ YAPRAKLARININ ve YUMRUSUNUN BOR BESLENME DURUMUNUN BELİRLENMESİ


Taban S.(Executive), Turan M. A.

BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, 2015 - 2016

  • Project Type: BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: November 2016

Project Abstract

Sunulan bu projede, Ankara ili Beypazarı ilçesinde havuç tarımı yapılan toprakların, havuç bitkisinin yaprakları ile yumrusunun bor konsantrasyonlarının belirlenmesi ile toprakta yarayışlı bor konsantrasyonu ile diğer toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan alanları temsilen eş zamanlı olarak 100 toprak, yaprak ve yumru örneği alınmıştır. Havuç tarımı yapılan toprakların bor konsantrasyonunun 0,62-12,56 mg kg-1 arasında değiştiği ve ortalama 2,52 mg kg-1 olduğu saptanmıştır. Havuç tarımı yapılan topraklarda bor noksanlığı belirlenemezken, toprakların % 49’unda borun yeterli, % 41’inde fazla ve % 10’unda çok fazla olduğu belirlenmiştir. Havuç tarımı yapılan toprakların potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, bakır ve mangan yönünden sorun taşımadığı, buna karşın, % 44’ünde demirin, % 20’sinde çinkonun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, toprakların % 6’sında fosforun noksan, buna karşın % 56’sında fosfor birikiminin olduğu belirlenmiştir. Havuç tarımı yapılan topraklarda ağırlıklı tekstür sınıfının % 30 ile killi tın (CL) olduğu ve bunu sırasıyla % 23 ile kumlu tın (SL), % 20 ile tın (L) ve % 14 ile kil (C) takip ettiği saptanmıştır. Genelde orta ve ağır bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, organik madde yönünden fakir ve toprak reaksiyonunun (pH) yüksek olduğu belirlenmiştir. Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan alanlardan alınan havuç bitkisi yaprak örneklerinde yapılan analizler sonucu; yaprakların % 13’ünde demirin, % 73’ünde çinkonun, % 54’ünde manganın, % 97’sinde fosforun, % 92’sinde potasyumun ve % 37’sinde magnezyumun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir. Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan alanlardan alınan havuç bitkisi yumru örneklerinde yapılan analizler sonucu, yumru örneklerinin % 53’ünde demirin, % 72’sinde çinkonun, % 100’ünde manganın, % 53’ünde fosforun, % 55’inde potasyumun ve % 97’sinde magnezyumun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir.